TH
TH EN

ร่วมงานกับเรา

Our People

Tencent ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการบนเทคโนโลยีอินเทร์เน็ตแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ด้วยทีมบริหาร และทีมงานคุณภาพจากทุกมุมโลก และวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมปรับเปลี่ยน และเปิดรับ การนำเสนอความคิดนอกกรอบ หากคุณคือคนที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งสำหรับ Tencent ประเทศไทย


ทักษะและสมรรถนะของชาว Tencent ประเทศไทย (Tencent Thailand’s Core Competencies)

Achievement Driven
มีความต้องการที่จะทำงานให้ดี หรือ ทำได้ดีกว่ามาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวอาจจะเป็นผลการทำงานของตนเองในอดีต (พัฒนาตนเอง) ทำให้ได้ตามเป้าหมาย (มุ่งผลงาน) ทำได้ดีกว่าผลงานที่เคยมีคนทำไว้แล้ว เน้นทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่มีคนอื่นตั้งให้ หรือแม้แต่ทำงานให้ได้ในสิ่งที่ไม่เคยมีคนทำสำเร็จมาก่อน

Users Centric
ค้นหาความต้องการของผู้ใช้งาน/ลูกค้า (ทั้งผู้ใช้งาน/ลูกค้าภายในและภายนอก) สร้างคุณค่า ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน/ลูกค้าโดยอาศัยความรู้ของตนเองและความเข้าใจของผู้ใช้งาน/ลูกค้า เพื่อให้ผู้ใช้งาน/ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

Creativity
คิดและทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน คิดนอกกรอบและตั้งใจนำความคิดริเริ่มนั้นมาใช้ได้จริง

Collaboration
ทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะสมาชิกของทีม ได้เป็นอย่างดี และทำงานได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน (ทั้งภายในและภายนอก)

Agility
ตอบรับกับความแตกต่าง และ การเปลี่ยนแปลง ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ใช้วิธีที่แตกต่างในการจัดการกับความแตกต่างโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท


ทักษะของผู้นำ Tencent ประเทศไทย (Tencent Thailand’s Leadership Competencies)

Strategic Thinking
มุ่งเน้นเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจและสร้าง/ปรับเปลี่ยนความคิด แผนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

Coaching / Developing Others
พัฒนาศักยภาพของผู้อื่นโดยการสอนงาน ฝึกสอน และ/หรือ การเป็นพี่เลี้ยงพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้ดีและได้รับการพัฒนาในระยะยาว

Change Leadership
กระตุ้นและเตือนผู้อื่นถึงความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลง รวมถึงแจ้งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง


Career at Tencent Thailand เลือกองค์กรที่ใช่ กับชีวิตการทำงานที่ชอบ
 1. การเรียนรู้และการเติบโตที่ไม่มีวันสิ้นสุด
  • - สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา เปิดให้เรียนรู้ได้ทั้งแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์
  • - มีมากกว่า 100,000 หลักสูตรที่เปิดสอน และพนักงานสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย
  • - โอกาสในการทำงาน แชร์ความคิดเห็นร่วมกับคนจากหลายเชื้อชาติ หลายภาษา เพื่อเปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้น
 2. ประโยชน์และสิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน
  • - ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ฟิตเนส
  • - อาหารกลางวัน ขนมและเครื่องดื่มฟรีที่ออฟฟิศตลอดทั้งวัน
  • - กิจกรรมสนุกๆ สไตล์ชาว Tencent ประเทศไทย
 3. โอกาสในการร่วมสร้างองค์กรให้เติบโตผ่านการทำงานที่ท้าทาย
ตำแหน่งที่เปิดรับ
Artist Management 1
Artist Relation (Headliner) 1
Content 2
Content marketing and MCN management (Headliner) 1
Senior Content Manager 1
Graphic Design / Video Creator 1
Videographer (Contractor 1 Year - Renew) 1
Human Resources and People 1
Talent Acquisition Manager 1
Sales and Business Development 2
Business Development Manager 1
Business Development Manager - WeTV 1
Strategy and Management 1
Ad Operation Executive 1