TH
TH EN

คลาวด์และโซลูชัน

Tencent Cloud (เทนเซ็นต์ คลาวด์)

Tencent Cloud

เทนเซ็นต์ คลาวด์ หนึ่งในผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำระดับโลก มุ่งสร้างสรรค์และนำเสนอโซลูชันอันล้ำสมัยที่สอดรับกับบริบทการทำงานของธุรกิจในโลกปัจจุบัน และขับเคลื่อนการทำ Digital Transformation รับเทรนด์ Smart Industry

ปัจจุบันเทนเซ็นต์ คลาวด์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคลาวด์ชั้นนำให้กับธุรกิจทั่วโลก ผ่านโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่ง พร้อมด้วยพลังขับเคลื่อนจากเทคโนโลยีอันก้าวล้ำ อาทิ cloud computing, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics), ปัญญาประดิษฐ์ (AI), Internet of Things (IoT) และเทคโนโลยีความปลอดภัยของเครือข่าย โดยมีพันธกิจอัน แน่วแน่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น เกม สื่อและความบันเทิง การเงิน การแพทย์และสุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก ท่องเที่ยว และการขนส่ง