TH
TH EN

ข่าวสาร

Sanook.com รับคำท้า “ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น สร้างกรุงเทพฯ สีเขียว

Sanook.com รับคำท้า “ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น สร้างกรุงเทพฯ สีเขียว

 

ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน Sanook.com ภายใต้ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกิจกรรม Kick off  “ผู้ว่าฯ ท้าสื่อ ปลูกต้นไม้ล้านต้น” โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมใจรวมพลังประเดิมปลูกต้นไม้เป็นสัปดาห์แรกของโครงการ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เขตบางบอน (สวน 9 เนินเดินตามรอยพ่อ)

 

 

 

 

หลังจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ได้เชิญชวนสื่อมวลชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ล้านต้นร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตามนโยบาย “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” Sanook.com ก็ไม่รอช้าที่จะ “รับคำท้า” ของผู้ว่ากรุงเทพฯ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองหลวง โดย Sanook.com ได้แจ้งความประสงค์ร่วมปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 ต้น ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้ มีด้วยกันถึง 8 ชนิด ได้แก่ ต้นพะยูง ต้นพยอม ต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ ต้นยางนา ต้นประดู่ป่า ต้นแคนา ต้นมะค่าโมง และต้นอินทนิลน้ำ

   

 

 

Sanook.com ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยเชื่อว่าต้นไม้ทุกต้นจากโครงการนี้ จะมีส่วนช่วยลดฝุ่นและมลพิษ รวมถึงช่วยสร้างระบบนิเวศที่หลากหลายให้กับเมืองหลวง ทั้งยังให้ร่มเงาและเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนทุกคน การเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้นในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สอดคล้องกับแนวคิดการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของ Sanook.com ซึ่งเราตั้งใจจะเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่สร้างสิ่งดีๆ ตอบแทนสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง