TH
TH EN

ข่าวสาร

AIS มอบ 1 แสนบาทแรก ให้ Tencent เพื่อบริจาคกับกิจกรรม Hero Run

AIS มอบ 1 แสนบาทแรก ให้ Tencent เพื่อบริจาคกับกิจกรรม Hero Run

กรุงเทพฯ 9 พ.ย. บริษัท เทนเซนต์ (ประเทศไทย) จำกัด  ริเริ่มกิจกรรมวิ่งเสมือนจริง หรือ Hero Run เปลี่ยนระยะทางวิ่งเป็นเงินมอบให้ UNICEF  ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากไร้ ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมด้วยการบริจาคระยะทางวิ่งผ่านการแชร์ภาพในระบบของ Hero Run  ที่ www.sanook.com/herorun และ sanook!  Application  โดยระบบจะคำนวณระยะทางวิ่งเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค ทุกๆ 1 กิโลเมตร เป็นเงิน 5 บาท ซึ่งสานรักจาก AIS สนับสนุนเงินที่เกิดจากการวิ่งทั้งโครงการ ใน 1 เดือนแรกของการเริ่มแคมเปญ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561  มีผู้เข้ามาบริจาคระยะทางวิ่งแล้ว กว่า 20,000 กิโลเมตร ทำให้มียอดเงินบริจาคให้ UNICEF แล้ว กว่า 100,000 บาท  สำหรับ Hero Run ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนมาร่วมบริจาคระยะทางวิ่งรวม 100,000  กิโลเมตร เพื่อให้มียอดบริจาค 500,000 บาท ไปมอบให้กับ UNICEF ประเทศไทย    

นายกฤตธี มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซนต์ (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า Tencent  เป็นผู้นำในการให้บริการด้านสื่อออนไลน์ในไทย อาทิ sanook! ,  JOOX  เป็นต้น เรายินดีที่จะนำช่องทางออนไลน์ที่เราให้บริการอยู่นั้น มาทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ สร้างให้สังคมไทยมีความเท่าเทียมพัฒนาอนาคตของคนในสังคม ตามเจตนารมณ์ของงานด้าน  social responsibility ของ Tencent ประเทศไทยคือ Build The Future  ซึ่งการที่เราเลือกการวิ่งเสมือนจริงเป็นกิจกรรมหลัก เพื่อระดมเงินนั้น  เนื่องจากคนไทยสนใจการออกกำลังกายด้วยการวิ่งมากขึ้น ดังนั้น หากเราสามารถนำระยะทางวิ่งที่คนไทยวิ่งมารวมกันแล้วเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคได้ ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ที่ สะดวก ง่าย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา จะทำให้เราสร้างรายได้ได้ตามเป้าหมาย และสร้างความตระหนักให้คนไทย เห็นความสำคัญทั้งเรื่องของการออกกำลังกาย และเรื่องของการแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นที่โอกาสน้อยกว่า

โดย กิจกรรม Hero Run นี้ Tencent ประเทศไทย ต้องการช่วยเหลือ UNICEF ในการระดมรายได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมให้กับ เด็กๆและครอบครัว ที่ขาดโอกาส โดยใช้ sanook.com ซึ่งมีผู้เข้ามาใช้งานกว่า 33 ล้านคน ต่อเดือน  เป็น แพลนฟอร์มหลักในการระดมระยะทางวิ่งเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค ส่วน JOOX ซึ่ง เป็นสื่อออนไลน์ที่สร้างให้เกิดการรับรู้ได้อย่างกว้างขวาง จัดทำ Hero Run Playlist ให้คนวิ่งได้ฟังเพลงผ่าน JOOX ระหว่างวิ่ง

ด้าน นางวิไล เคียงประดู่ Head of Public Relations AIS กล่าวว่า โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว เป็นโครงการเพื่อสังคมจาก AIS ที่มุ่งรณรงค์เสริมสร้างความรัก ความผูกพันในครอบครัว ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ครอบครัว” เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่สังคมที่ดี เพราะหากครอบครัวไทยแข็งแรง ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติแข็งแรงตามไปด้วย และ AIS ยังได้มอบโอกาสให้กับเด็กในครอบครัวที่ขาดโอกาสทางสังคมผ่านโครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง ด้วยการมอบทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีให้กับเด็กซึ่งเป็นสมาชิกคนสำคัญของครอบครัว เพื่อให้เด็กๆ เหล่านั้นมีความรู้ที่จะประกอบอาชีพ และดูแลครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน การเข้ามาสนับสนุนกิจกรรม Hero Run ในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนการขยายความช่วยเหลือไปสู่ครอบครัวอื่นๆ ที่ขาดโอกาสทางสังคมอีกจำนวนมาก ด้วยการมอบเงินบริจาคให้กับ UNICEF เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโครงการสานรักจาก AIS นั่นเอง

สำหรับ Hero Run เริ่ม เปิดระดมระยะทางวิ่งตั้งแต่  1 ตุลาคม พบว่า สามารถระดมรายได้เฉลี่ยวันละกว่า 3,000 บาท ในวันหยุด บางวันระดมรายได้ได้ถึง 8,500 บาท ส่วนวันธรรมดา ช่วงเช้าตั้งแต่ 7 โมงเช้า คนไทยนิยมออกไปวิ่ง และ นำระยะทางเข้ามาแชร์ และ ช่วงหลัง 6 โมงเย็น ปัจจุบัน  Hero Run ระดมรายได้ได้ 127,000 บาท (รายได้ ณ วันที่ 9 พ.ย.) ซึ่ง ทางโครงการตั้งเป้าหมายให้มีการแบ่งปันระยะทางวิ่งให้ถึง 100,000  กิโลเมตร โดยทางโครงการสานรักจาก AIS ยินดีมอบเงินสนับสนุนตลอดทั้งโครงการ รวม 500,000 บาท

อ่านข่าวเกี่ยวกับ Hero Run เพิ่มเติม
เทนเซ็นต์ - เอไอเอส จัดวิ่งเสมือนจริง Hero Run วิ่งที่ไหนก็เป็นฮีโร่ได้ทุก 1 กม. มอบ 5 บ. ให้ UNICEF