TH
TH EN

ข่าวสาร

sanook.com คว้า “เน็ตเวิร์คดีเด่น“ จากการประกาศรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ “พิฆเนศวร” คร้ังที่ 6

sanook.com คว้า “เน็ตเวิร์คดีเด่น“ จากการประกาศรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ “พิฆเนศวร” คร้ังที่ 6

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ได้จัดงานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 รางวัล "พิฆเนศวร" ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วันที่ 5 สิงหาคม 2561

sanook.com เว็บไซต์หนึ่งเดียวของเมืองไทยที่ได้รับรางวัลในสาขาเน็ตเวิร์คดีเด่น

โดย sanook.com เป็นเว็บไซต์เพียงหนึ่งเดียวของเมืองไทยที่ได้รับรางวัล พิฆเนศวร ประจำปีนี้ ซึ่งได้รับรางวัลในสาขา "เน็ตเวิร์คดีเด่น" เนื่องจากทางคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วเห็นว่า สนุกดอทคอม เป็นเว็บไซต์ที่รายงานข่าวสารและสาระบันเทิงได้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

นอกจากนี้ ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ และดารานักแสดงเข้ารับรางวัลในสาขาต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย อาทิ ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล, สินจัย เปล่งพานิช, แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ , อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, ซี ศิวัฒน์, ยุ้ย จีรนันท์, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ เป็นต้น

ตัวแทนจาก sanook.com รับมอบรางวัลทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างมาตรฐานและความเชื่อถือให้เกิดขึ้นต่อคุณภาพของวิทยุโทรทัศน์ และในสายตานานาประเทศ อีกทั้งยังเพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากรผู้ผลิตสื่อรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนในการผลิตสื่อรายการวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งนักศึกษาในสถาบันที่มีการสอนด้านวิทยุโทรทัศน์ให้เกิดขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องชมเชย สนับสนุนที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่จะเกิดการแข่งขันสร้างผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าทางศิลปะบันเทิงตรงตามความต้องการและโอกาสของวงการวิทยุโทรทัศน์ไทยทั้งในและต่างประเทศ

เกียรติบัตรรางวัล พิฆเนศวร ครั้งที่ 6