JOOX จับมือ Muzik Move ในคอนเสิร์ตปันน้ำใจ Move For The Sun ช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม
TH
TH EN

ข่าวสาร

JOOX จับมือ Muzik Move ในคอนเสิร์ตปันน้ำใจ Move For The Sun ช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม

JOOX จับมือ Muzik Move ในคอนเสิร์ตปันน้ำใจ Move For The Sun ช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม

     สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสำหรับงาน Move For The Sun (เมื่อพระอาทิตย์ส่องสว่างขึ้นอีกครั้ง) ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Muzik Move , บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, JOOX และ สิงห์อาสา เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวญี่ปุ่นจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมและดินถล่ม ณ สยามพารากอน ชั้น M บริเวณ The Jewel โดยยอดเงินบริจาคจากการขายของที่ระลึกและฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายเพลง Muzik Move รวมทั้งสิ้น 102,761.25 บาท โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปบริจาคผ่านสภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบอุทกภัย ณ ประเทศญี่ปุ่น #MoveForTheSun #PrayForJapan

ภาพบรรยากาศ