TH
TH EN

ความเป็นมาของบริษัท

สนุก! (Sanook!) เป็นคำในภาษาไทยที่แสดงถึงอารมณ์แห่งความสุขในการทำกิจกรรมใดๆ ก็ตามซึ่งสอดคล้องกับการให้บริการของเราที่พร้อมจะมอบความ สนุก! และความสุขให้กับคุณนับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ทั้งความสนุกด้านสาระความบันเทิง และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน ซึ่งบริการของ สนุก! เติบโตไปพร้อมกับอัตราการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย และ บนเส้นทางของการเติบโตนี้ ยังมีเรื่องราวต่างๆ มากมายที่น่า สนุก! ให้ติดตาม

ความ สนุก! ในแบบของเรามีจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ.2541 ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็มเว็บ (ประเทศไทย)จำกัด โดยเริ่มจากการเป็นสารบัญของเว็บไทย และให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สนุกออนไลน์ จำกัด ในปี พ.ศ.2550 พร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท และการขยายบริการด้านธุรกิจเนื้อหาให้ครอบคลุมความสนใจของคนไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งสาระ บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ความรู้ชุมชนออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์ ทำให้ สนุก! เป็นผู้นำด้านธุรกิจการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตที่ครบวงจรของประเทศไทย และยังคงไว้ซึ่งความตั้งใจเดิม คือ การมอบความ สนุก! ให้กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเราทุกคน

วันนี้ สนุก! เติบโตไปตามอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา และ โมบายดีไวซ์ (Mobile Device) และ ในปี 2559 เป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ด้วยการ เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด และเจริญเติบโตขึ้นด้วยการขยายธุรกิจ ร่วมกับพันธมิตร ทั้งระดับโลก และ ระดับภูมิภาค อย่างต่อเนื่อง บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตให้รองรับวิถีชีวิตออนไลน์ของคนไทย เพื่อเป้าหมายในการสร้างสรรค์บริการ บนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานและผู้บริโภค