ร่วมงานกับเรา

Content Writer – NoozUP (1-Year Contract) (1 position)

Tencent (Thailand) Company Limited

Job Responsibilities :

 • ผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบของบทความเป็นหลัd
 • สัมภาษณ์และเขียนคอนเทนต์ให้กับ Sanook! Lifestyle
 • สนับสนุนการทำงานของ content manager ในการจัดทำแผนงานด้านคอนเทนต์
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายผลิตเนื้อหา ฝ่ายขาย และฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ลูกค้าต้องกา
 • สามารถถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอได้หากจำเป็น
 • คัดเลือกภาพที่ใช้ประกอบเนื้อหาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
 • โปรโมทเนื้อหาของ Sanook! ผ่านทางโซเชียลมีเดียในเครือ
 • ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของคอนเทนต์ก่อนที่จะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
 • มีส่วนร่วมในการวางแผนโปรโมทคอนเทนต์
 • สามารถช่วยเหลืองานคนอื่นๆ ในทีมได้ในยามจำเป็น ถึงแม้จะอยู่เหนือความรับผิดชอบหลัก

Qualifications :

 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปี ในสายงานสื่อออนไลน์, สื่อนิตยสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการเขียนที่ดี สามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การเขียนได้หลายรูปแบบ
 • สามารถถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอได้หากจำเป็น
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในสถานการณ์ที่เปิดกว้างและสถานการณ์ที่มีข้อจำกัด
 • คุ้นเคยกับการใช้งานระบบ CMS
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี โดยรวมถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลและการทำงานเป็นทีม
 • มี Social Media เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
 • มีผลงานที่พิสูจน์ได้ถึงศักยภาพในการทำงานที่ผ่านมา
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

: If you are interested in any position, please fill out your information and attach your resume below.

Please enter name – last name Please enter a valid email address.
Attach file (max. 5 MB) Please attach file (max 5 MB). The maximum upload file size is 5 MB. Please try again .
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume ของคุณค่ะ.

Contact People and Administration Department at
recruitment@tencent.co.th

Thank you for applying the position with us. Your information has been well-received. We will contact you if you are shortlisted. Thank you.

Contact People and Administration Department at
recruitment@tencent.co.th