ร่วมงานกับเรา

Assistant Designer (1 position)

Tencent (Thailand) Company Limited

Job Responsibilities :

 • เน้นคนรุ่นใหม่ไฟแรง ชอบงานคิดสร้างสรรค์ ท้าทาย
 • มีทักษะในงาน ออกแบบกราฟฟิคได้หลากหลายทั้ง เว็บ, Typography, สิ่งพิพม์
 • ชอบค้นหาไอเดียใหม่ๆ อยู่เสมอ ทันต่อเหตุการณ์ เเละ Design Trend ในปัจจุบัน
 • มีทักษะในโปรแกรม Photoshop, illustrator และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานประเภท Routine ได้
 • หากมีผลงานด้าน User Interface (Website , Mobile ) มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Qualifications :

 • วุฒิปริญญาตรี สาขากราฟฟิกดีไซน์เนอร์, ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 24 – 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบงานกราฟฟิกดีไซน์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม และรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
 • มีความอดทนและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และระยะเวลาที่จำกัดได้

: If you are interested in any position, please fill out your information and attach your resume below.

Please enter name – last name Please enter a valid email address.
Attach file (max. 5 MB) Please attach file (max 5 MB). The maximum upload file size is 5 MB. Please try again .
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume ของคุณค่ะ.

Contact People and Administration Department at
recruitment@tencent.co.th

Thank you for applying the position with us. Your information has been well-received. We will contact you if you are shortlisted. Thank you.

Contact People and Administration Department at
recruitment@tencent.co.th